เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รายงานผลการดำเนินงาน

ข้อมูลการดำข้อมูลการดำเนินงานเนินงาน

รายงานผลการพิจารณาทบทวนภารกิจ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติปี2562
รายงานผลการพิจารณาทบทวนภารกิจ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติปี2562

29 เม.ย. 2562 0 131

รายงานผลการพิจารณาทบทวนภารกิจ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติปี2562

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ที่  96   / 2560 เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสสารดำเนิน
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ที่ 96 / 2560 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสสารดำเนิน

10 เม.ย. 2560 0 0

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ที่ 96 2560 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสสารดำเนินงานข้อมูลข่าวสาร

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ที่  96   / 2560 เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสสารดำเนิน
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ที่ 96 / 2560 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสสารดำเนิน

10 เม.ย. 2560 0 145

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ที่ 96 2560 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสสารดำเนินงานข้อมูลข่าวสาร

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ที่   85 / 2560 เรื่อง   การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ที่ 85 / 2560 เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้อง

10 เม.ย. 2560 0 131

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ที่ 85 2560 เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งข่าวสารการทุจริต

1
^