ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

ที่ทำการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

หมู่ที่ 3 ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทร 073-709750 แฟกซ์ 073-709751

อีเมล์ : office@lubobuesa.go.th

www.LUBOBUESA.go.th

^