เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกอบต.และนายกอบต.ต้องการตั้งตัวแทนผู้สมัคร
ประกาศผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกอบต.และนายกอบต.ต้องการตั้งตัวแทนผู้สมัคร

19 ต.ค. 2564 0 3

ประกาศผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกอบต และนายกอบต ต้องการตั้งตัวแทนผู้สมัครเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงคะแนนนับคะแนนตามแนบสถ ผถ 2 6 ส่งให้กับผู้อำนวยการ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล

08 ก.ย. 2564 0 15

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกียวกับการหาเสียงเลือก

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.ลุโบะบือ
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.ลุโบะบือ

06 ต.ค. 2564 0 0

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต ลุโบะบือซา

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกอบต.ลุโบะบือซา
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกอบต.ลุโบะบือซา

06 ต.ค. 2564 0 11

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกอบต ลุโบะบือซา

ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องมารตรการจัดในกรณีที่ตรวจพบ หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำก่อให้เกิดความเสียหาย
ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องมารตรการจัดในกรณีที่ตรวจพบ หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำก่อให้เกิดความเสียหาย

03 ต.ค. 2562 0 21

ประกาศอบต ลุโบะบือซา เรื่องมารตรการจัดในกรณีที่ตรวจพบ หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำก่อให้เกิดความเสียหายแก่อบต ลุโบะบือซา

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA

07 ต.ค. 2563 0 18

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563

ประกาศอบต.ลุโบะบือซาเรื่อง รายงานสรุปสถิติผู้มารับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2563
ประกาศอบต.ลุโบะบือซาเรื่อง รายงานสรุปสถิติผู้มารับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2563

05 ต.ค. 2563 0 20

ประกาศอบต ลุโบะบือซาเรื่อง รายงานสรุปสถิติผู้มารับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2563

ประกาศอบต.ลุโบะบือซาเรื่อ รายงานสรุปสถิติผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของ อบต.ลุโบะบือซา ปีงบประมาณ 2563
ประกาศอบต.ลุโบะบือซาเรื่อ รายงานสรุปสถิติผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของ อบต.ลุโบะบือซา ปีงบประมาณ 2563

05 ต.ค. 2563 0 22

ประกาศอบต ลุโบะบือซาเรื่อ รายงานสรุปสถิติผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของ อบต ลุโบะบือซา ปีงบประมาณ 2563

ประกาศอบต.ลุโบะบือซาเรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประกาศอบต.ลุโบะบือซาเรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

07 ต.ค. 2563 0 27

ประกาศอบต ลุโบะบือซาเรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ integrity andtransparency assessment ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563รอบ12เดือน
ประกาศรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563รอบ12เดือน

05 ต.ค. 2563 0 34

ประกาศรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563รอบ12เดือน

ประกาศ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)
ประกาศ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

06 เม.ย. 2564 0 29

ประกาศ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ ศ 2564 รอบ 6 เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธ์กรรมพืช ประจำตำบลลุุโบะบือซา
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธ์กรรมพืช ประจำตำบลลุุโบะบือซา

18 ส.ค. 2564 0 25

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ได้เข้าร่วมการอนุรักษ์พันธ์พืช ประจำตำบลลุุโบะบือซา

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา(กองคลัง) ประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษีท้องถิ่น ป2563(ภาาีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา(กองคลัง) ประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษีท้องถิ่น ป2563(ภาาีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

02 ต.ค. 2563 0 27

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา กองคลัง ประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษีท้องถิ่น ป2563 ภาาีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา(กองคลัง) ประชาสัมพันธ์ เรื่องอัตราการจัด ภาาีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา(กองคลัง) ประชาสัมพันธ์ เรื่องอัตราการจัด ภาาีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

02 ก.ค. 2563 0 25

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา กองคลัง ประชาสัมพันธ์ เรื่องอัตราการจัด ภาาีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำไตรมาสที่3

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาประชาสัมพันธ์(กองคลัง) เรื่องลดภาษีที่ดิน - สิ่งปลูกสร้าง 90%
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาประชาสัมพันธ์(กองคลัง) เรื่องลดภาษีที่ดิน - สิ่งปลูกสร้าง 90%

02 เม.ย. 2563 0 29

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาประชาสัมพันธ์ กองคลัง เรื่องลดภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 90% ไตรมาสที่2เดือนมกราคม มีนาคม2563

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา (กองคลัง) ประขาสัมพันธ์ เรื่องอัตราการจัดเก็บภาาีป้าย พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา (กองคลัง) ประขาสัมพันธ์ เรื่องอัตราการจัดเก็บภาาีป้าย พ.ศ.2563

02 ม.ค. 2563 0 30

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา กองคลัง ประขาสัมพันธ์ เรื่องอัตราการจัดเก็บภาาีป้าย พ ศ 2563 ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก

21 มิ.ย. 2564 0 27

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562 ประจำปี2564

^