ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

01 ต.ค. 2563 0 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

08 มิ.ย. 2565 0 9

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่

ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

08 มิ.ย. 2565 0 14

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา รอบ 12 เดือน

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ได้เข้าร่วมประชุมการประกาศเจตนารมณ์ ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ได้เข้าร่วมประชุมการประกาศเจตนารมณ์ ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย

07 มิ.ย. 2565 0 13

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09 00 – 12 00 น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ได้เข้าร่วมประชุมการประกาศเจตนารมณ์ ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประเทศ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ

20 เม.ย. 2564 0 13

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาสประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง ข้อบังคับวินัย พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง ข้อบังคับวินัย พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

07 ต.ค. 2564 0 8

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเรื่อง ข้อบังคับวินัย พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร

08 ต.ค. 2562 0 0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการอง63

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร

11 ม.ค. 2564 0 13

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการอง

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

16 ก.ย. 2564 0 57

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น

ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างของอบต.ลุโบะบือซาประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565
ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างของอบต.ลุโบะบือซาประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565

17 พ.ค. 2565 0 35

ประกาศอบต ลุโบะบือซา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างของอบต ลุโบะบือซาประจำปีงบประมาณ พ ศ2565

ประชาสัมพันธ์อบต.ลุโบะบือซาเรื่องการประเมินความพึ่งใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท่้อง
ประชาสัมพันธ์อบต.ลุโบะบือซาเรื่องการประเมินความพึ่งใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท่้อง

18 พ.ค. 2565 0 16

ประชาสัมพันธ์อบต ลุโบะบือซาเรื่องการประเมินความพึ่งใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท่้งถิ่น

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือส่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรการป้องกันการละเว้นฯ
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือส่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรการป้องกันการละเว้นฯ

13 ม.ค. 2564 0 20

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือส่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย

การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

13 ม.ค. 2564 0 31

การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

09 พ.ค. 2565 0 26

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต ลุโบะบือซา กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเรื่องรับสมัคบุคคลทั่วไปเพื่อสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเรื่องรับสมัคบุคคลทั่วไปเพื่อสรรเป็นพนักงานจ้าง

08 เม.ย. 2565 0 35

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเรื่องรับสมัคบุคคลทั่วไปเพื่อสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทของพนักงานจ้าง ตามภารกิจ สำนักงานปลัด

^