เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนรวม

07 ม.ค. 2562 0 130

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนรวม

1
^