ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนรวม

07 ม.ค. 2562 0 244

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนรวม

1
^