ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

มาตรการป้องกันการรับสินบน No Gift Policy

ผลดำเนินการ การรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ตามนโนบาย รอบ6เดือน ปี2566
ผลดำเนินการ การรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ตามนโนบาย รอบ6เดือน ปี2566

24 มี.ค. 2566 0 37

รายงานผลดำเนินการ การรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ตามนโนบาย No Gift Policy พ ศ 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานดำเนินการ การรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ตามนโนบาย No Gift Policy พ.ศ.2565
รายงานดำเนินการ การรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ตามนโนบาย No Gift Policy พ.ศ.2565

03 ต.ค. 2565 0 32

รายงานดำเนินการ การรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ตามนโนบาย No Gift Policy พ ศ 2565 ของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานตำบล อบต

1
^