ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศอบต.ลุโบะบือซาเรื่องมาตรการในการจัดกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือการกระทำ
ประกาศอบต.ลุโบะบือซาเรื่องมาตรการในการจัดกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือการกระทำ

03 ต.ค. 2562 0 180

ประกาศอบต ลุโบะบือซาเรื่องมาตรการในการจัดกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือการกระทำก่อให้เกิดความเสียหาายแก่องค์การบริหารส่วนตำบล

1
^