ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

01 ต.ค. 2564 0 211

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

22 ธ.ค. 2563 0 184

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

1
^