ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

17 มิ.ย. 2562 0 274

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

1
^