ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติ 28 กันยายน (Tail Nationat

วันที่ 28 กันยายน2565 เวงลา 08.00 น. กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติ 28 กันยายน (Tail Nationat Flag Day ณ ลานองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
^