ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

โครงการทัศน์เปิดโลกทัศน์ สำหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 13 กันยายน 2565 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาจัดโครงการทัศน์เปิดโลกทัศน์ สำหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษ่านราธิวาส
^