ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

กิจกรรมบรรยายธรรมศาสนานำทาง

วันที่ 8 กันยายน 2565 ทางองค์บริหารส่วนตำบลลุโบะบืซาจัดกิจกรรมบรรยายธรรมศาสนานำทาง ณ ร้านโฮมมาร์เก้ต
^