ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

โครงการตำบลสานสัมพันธ์ร่วมละศิลอดในเขตตำบลลุโบะบือซาประจำปี2565

นยากเป็นประธานพิธีเปิดโครงการตำบลสานสัมพันธ์ร่วมละศิลอดในเขตตำบลลุโบะบือซาประจำปี2565
^