ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

รองนายกลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากจนบ้านลุโบะดาโต๊ะ

รองนายกลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากจนบ้านลุโบะดาโต๊ะ
1
^