ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

นายกต้อนรับ รมต,กระทรวงว่าการศึกษาธิการ ณ ร้านโฮมมาเก็ต

นายกต้อนรับ รมต,กระทรวงว่าการศึกษาธิการ ณ ร้านโฮมมาเก็ต
^