ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

คู่มือสำหรับประชาชน

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ขนาดไฟล์ อัปโหลดโดย อัปโหลดเมื่อ
E-0062 จดหมายข่าว เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับช่อง.docx จดหมายข่าว เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับช่องทางการชำระภาษี 1.06 MB lbsmis15@gmail.com 11 ม.ค. 2566
E-0061 จดหมายข่าวภาษี 2558.doc จดหมายข่าว....การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2558 152.5 KB lbsmis15@gmail.com 11 พ.ค. 2559
E-0060 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.docx การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 39.93 KB lbsmis15@gmail.com 03 ธ.ค. 2558
E-0059 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะท.docx การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 39.38 KB lbsmis15@gmail.com 03 ธ.ค. 2558
E-0058 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะท.docx การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่ง รับคำขอรับใบอนุญาต) 43.4 KB lbsmis15@gmail.com 03 ธ.ค. 2558
E-0057 : การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน .docx : การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่ 1,งและจลักษณะที่1) หน่วยงานที่ให้บริการ 42.79 KB lbsmis15@gmail.com 03 ธ.ค. 2558
E-0056 : การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้.doc : การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมันลักษณะที่สอง หน่วยงานที่ให้บริการ 84.5 KB lbsmis15@gmail.com 03 ธ.ค. 2558
E-0055 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ห.docx การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน หน่วยงานที่ให้บริการ 39.85 KB lbsmis15@gmail.com 03 ธ.ค. 2558
E-0054 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึ.doc การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 66 KB lbsmis15@gmail.com 03 ธ.ค. 2558
E-0053 : การทดสอบถังครบวาระระยะที่๒ : ขั้นตอนการเห็นชอบผล.docx : การทดสอบถังครบวาระระยะที่๒ : ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ หน่วยงานที่ให้บริการ 37.54 KB lbsmis15@gmail.com 03 ธ.ค. 2558
^