ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ.pdf
pdf

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

{อัปโหลดล่าสุด 09 ต.ค. 2561 เวลา 18:31 น., ดาวน์โหลด 8, ขนาดของ ไฟล์ 756.86 KB}

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงก.pdf
pdf

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

{อัปโหลดล่าสุด 19 เม.ย. 2561 เวลา 18:38 น., ดาวน์โหลด 9, ขนาดของ ไฟล์ 510.98 KB}

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใ.pdf
pdf

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

{อัปโหลดล่าสุด 05 ก.พ. 2561 เวลา 22:09 น., ดาวน์โหลด 6, ขนาดของ ไฟล์ 488.87 KB}

แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเ.pdf
pdf

แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเดือนตุลาคม 2559

{อัปโหลดล่าสุด 27 ก.ย. 2560 เวลา 20:46 น., ดาวน์โหลด 7, ขนาดของ ไฟล์ 621.07 KB}

การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ในป.doc
doc

การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2559

{อัปโหลดล่าสุด 17 พ.ค. 2560 เวลา 20:42 น., ดาวน์โหลด 20, ขนาดของ ไฟล์ 633 KB}

ประชาสัมพันธ์ภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซ.pdf
pdf

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

{อัปโหลดล่าสุด 21 ธ.ค. 2559 เวลา 15:32 น., ดาวน์โหลด 4, ขนาดของ ไฟล์ 108.35 KB}
1
^