องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาสี

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา